ویدئو

ساحل باتومی در زمستان – یک کلیپ بسیار زیبا راجع به باتومی

گزارشی از خیابان مرجانیشویلی تفلیس
خیابان روستاولی در تفلیس یکی از خیابان های توریستی و زیبای شهر است.
گزارشی از خیابان پکینی تفلیس و هتل چهار ستاره هالیدی این ( Holiday Inn )