نوشته هایی با برچسب "کالاهای صادراتی ایران به گرجستان"

کالاهای صادراتی ایران به گرجستان

کالاهای صادراتی ایران به گرجستان

کالاهای صادراتی ایران به گرجستان کالاهای صادراتی ایران به گرجستان چه کالاهایی هستند؟ تراز تجاری ایران و گرجستان در چه محدوده ای قرار دارد؟ کالاهای صادراتی ایران به گرجستان را عمدتا مشتقات نفتی و مصالح ساختمانی تشکیل می دهد. مهمترین مشتقات نفتی که از طرف ایران به گرجستان صادر می شود عبارتند از : مازوت […]

ادامه مطلب