افتتاح مرکز جدید بازیافت زباله در تفلیس

افتتاح مرکز جدید بازیافت زباله در تفلیس

افتتاح مرکز جدید بازیافت زباله در تفلیس

افتتاح مرکز جدید بازیافت زباله در تفلیس

مرکز جدید بازیافت زباله در تفلیس پایتخت گرجستان افتتاح شد.

چند وقتی است که دولت گرجستان توجه ویژه ای به بازیافت زباله دارد.

بازیافت زباله می تواند ضمن حفاظت موثر از محیط زیست زمین ،

راهکاری جهت صرفه جویی هم به حساب آید.

یک کارخانه جدید بازیافت زباله که با همگامی بیشتر با محیط زیست

 و طبق استانداردهای اتحادیه اروپا طراحی و ساخته شده است به زودی در پایتخت گرجستان

 افتتاح می شود. در این مرکز، چرخه کامل بازیافت انواع زباله و مواد زائد با استفاده

 از روش فضای غیر اکسیژنی  انجام می شود و به این طریق، تاثیرات منفی بر محیط زیست

 به کمترین میزان می رسد. محصول این نوع بازیافت که با بکارگیری تکنولوژی آلمانی

 صورت می گیرد قیر و سوخت دیزلی مصنوعی است که در تولید آسفالت مورد استفاده قرار می گیرد.

جالب تر اینجاست که قیر و فرآورده های نفتی مثل گازوئیل مصرف زیادی

در گرجستان دارد و بیشتر قیر گرجستان توسط واردات از ایران انجام می شود.

بازیافت زباله در تفلیس که محصول جدیدی مثل قیر تولید می کند می تواند

تا حدودی قیر مصرفی در گرجستان را تامین کند و نیازهای وارداتی آن را نیز کمتر کند.

قبل از بازیافت زباله در تفلیس ، اغلب زباله های این شهر بزرگ در گودال هایی

سوخته و دفن می شد که ضمن آلودگی محیط زیست ، هزینه زیادی نیز در بر داشت.

ولی اکنون با تنها یکبار سرمایه گذاری ضمن تبدیل شدن اغلب زباله های شهری

به قیر و سوخت دیزلی ، بسیاری از نیازهای وارداتی گرجستان را در این دو مورد تامین

می کند……..

این تکنولوژی پیشرفته کشورآلمان است که بدین طریق ضمن حفظ محیط زیست ، مشتقات نفتی

مورد استفاده را تولید می کند که کمی پیچیده و عجیب و البته غیر قابل باوربه نظر می آید.

  نظرات