افزایش میزان انتقال پول به گرجستان در ماه نوامبر تا ۲۴٫۸ درصد!

افزایش میزان انتقال پول به گرجستان در ماه نوامبر تا ۲۴٫۸ درصد!

انتقال پول به گرجستان در ماه نوامبر تا ۲۴٫۸ درصد افزایش یافته است.

گرجستان ، افزایش میزان انتقال پول را در مقایسه با سال گذشته در ماه های آخر میلادی ۲۴٫۸ درصد اعلام نمود.

در ماه نوامبر ۲۰۱۷، میزان انتقال پول به گرجستان از خارج، ۱۲۲٫۱ میلیون دلار (یا ۳۲۶٫۳ میلیون لاری) اعلام شده که در مقایسه با سال گذشته ۲۴٫۳ میلیون دلار افزایش داشته .

اطلاعات رسمی دراین خصوص توسط بانک ملی گرجستان (NBG) منتشر شده که حاکی از آن است که میزان ۹۲٫۳ درصد از مبلغ ذکر شده توسط ۱۴ کشور بزرگ اهدا شده اند که میزان این کمکها در ماه نوامبر ۲۰۱۷ به میزان ۱ میلیون دلار افزایش داشته است.

 

افزایش انتقال پول به گرجستان

 

در نوامبر ۲۰۱۶ نیز میزان کمک های ۱۴ کشور ۹۲٫۲ درصد از کل انتقالات پولی بوده است .

بیشترین میزان انتقالات پولی در نوامبر ۲۰۱۷ از کشورهای اروپائی به گرجستان به ترتیب به صورت های زیر بوده است :

  • ایتالیا : ۱۲٫۹ میلیون دلار
  • یونان : ۱۲٫۵ میلیون دلار
  • آلمان : ۳٫۳ میلیون دلار
  • اسپانیان : ۳٫۳ میلیون دلار
  • انگلستان : ۱٫۶ میلیون دلار
  • فرانسه : ۱٫۴ میلیون دلار

 

همچنین برای کشورهای غیر اروپائی، کشور روسیه بیشترین میزان انتقال پول را به گرجستان را با میزان ۳۹٫۱ میلیون دلار را داشته و آمریکا با ۱۱٫۶دلار، اسرائیل با ۱۱٫۵ میلیون دلار، ترکیه با ۹٫۵ میلیون دلار، اوکراین با ۲٫۵ میلیون دلار، آذربایجان با ۱٫۶ میلیون دلار، قزاقستان با ۱٫۱ میلیون دلار و کانادا با ۱ میلیون دلار به ترتیب انتقال داشته اند .

در نوامبر ۲۰۱۷، به میزان ۱۹٫۹ میلیون دلار(۵۳٫۱ میلیون لاری) از گرجستان پول انتقال یافته که در سال ۲۰۱۶ این میزان ۱۷ میلیون (۴۲٫۳ میلیون لاری) دلار بوده است .

  نظرات